Algemene Voorwaarden PlaatsenReserveren.nl

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing per 01-01-2021.

Definities

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Totstandkoming Overeenkomst tussen RAC Media en Organisator

Betreft de overeenkomst tussen RAC Media enerzijds en organisator anderzijds voor het gebruik van PlaatsenReserveren.nl voor het aanbieden van plaatsen en extra opties van evenementen van organisator.

Totstandkoming Overeenkomst tussen Reserveerder en Organisator

Betreft de overeenkomst tussen organisator enerzijds en reserveerder anderzijds voor het reserveren van plaatsen op PlaatsenReserveren.nl en eventueel extra opties voor evenementen van organisator.

Prijzen en betalingen

Privacy

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met deze algemene ticketvoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Breda.